Origami(Bunga Tulip)

21 Julai 2017 | Jumaat
10.00 pagi – 11.30 pagi | Pusat Internet 1Malaysia Felda Tenggaroh 2, Johor

Tujuan:
Aktiviti ini bertujuan bagi memberi peluang kepada para peserta menunjukkan minat terhadap reka ciptaan. Selain itu, peserta-peserta dapat mengenal pasti kebolehan mereka di samping mencuba sesuatu yang baru dan menajamkan pemikiran mereka agar berfikir di luar kotak normal.

Kelebihan:
• Melahirkan peserta yang berfikiran kreatif dan inovatif.
• Mengembangkan dan mencungkil bakat terpendam para peserta.
• Mengaplikasikan pengetahuan mengenai reka cipta.

Penglibatan:
Penduduk setempat.

Perlaksanaan aktiviti:
Peserta diberi beberapa helaian kertas a4 berwarna dan dibimbing oleh petugas PI1M untuk membuat origami berkenaan.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama