Siapa Cepat(Puzzle)

28 November 2017 | Selasa
10.00 pagi – 12.00 tengahari | Pusat Internet 1Malaysia Felda Tenggaroh 2, Johor

Tujuan:
Tujuan program ini adalah untuk menguji sejauh mana masa yang diambil oleh peserta dalam menyelesaikan puzzle online. Disamping mewujudkan suasana pembelajaran secara permainan, dimana peserta adalah terdiri daripada kanak-kanak.

Kelebihan:
• Memberi peluang kepada golongan kanak-kanak belajar di atas talian.
• Membimbing peserta bagaimana menggunakan computer secara berhemah dan selamat.

Penglibatan:
Penduduk setempat.

Perlaksanaan aktiviti:
1. Peserta diberi arahan dan panduan bagaimana untuk menyusun puzzle online.
2. Masa diberikan selama 1jam untuk menyelesaikan susunan puzzle.
3. Peserta yang selesai dahulu,dikira sebagai pemenang.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama