Klik Dengan Bijak (KDB) Bersama Tabika Kemas Felda Tenggaroh 2

29 Mac 2018 | Khamis
11.00 pagi – 2.00 petang | Tabika Kemas Felda Tenggaroh 2, Johor

Tujuan:
Tujuan program ini adalah untuk membudayakan penggunaan Internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab (safety, security, and responsibility) yang menitikberatkan kawal selia kendiri dalam membendung masalah penyalahgunaan Internet. Program ini adalah menitikberatkan prinsip-prinsip Rukun Negara yang dilihat sebagai merangkumi kesemua perkara yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesemua rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang.

Kelebihan:
i. Mendidik masyarakat agar menggunakan Internet dengan cara yang selamat.
ii. Menggalakkan masyarakat untuk berwaspada semasa berinteraksi di dalam talian.
iii. Memupuk penggunaan kandungan berangkai secara positif dalam kalangan masyarakat.

Penglibatan:
Peserta program.

Perlaksanaan Aktiviti:
i. Mendidik masyarakat agar menggunakan Internet dengan cara yang selamat.
ii. Menggalakkan masyarakat untuk berwaspada semasa berinteraksi di dalam talian.
iii. Memupuk penggunaan kandungan berangkai secara positif dalam kalangan masyarakat.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

kembali ke halaman utama